Σπίτι > Ειδήσεις > Ειδήσεις, γνώση, επένδυση και κατασκευή Shaanxi NHK Technology Co., Ltd.